Spring til indhold

Grøn strøm til hele Kalundborg Kommune

Jammerland Bugt Havvindmøllepark

Nørrevang

Nørrevang

Afstand til nærmeste mølle: 9,2 km

Om Jammerland Bugt Havvindmøllepark

Jammerland Bugt Havvindmøllepark er et havvindmølleprojekt, der placeres i Jammerland Bugt nordvest for Reersø med over 6 km til nærmeste kyst.

Vi har flere mulige scenarier for projektet, som forventes at bestå af 16 havvindmøller med en kapacitet på op til 15 MW hver. Det kan også komme til at bestå af op til 23 havvindmøller.

240 MW

Projektet forventes at bestå af 16 havvindmøller, som hver har en kapacitet på 15 MW. Tilsammen installeres dermed 240 MW.

Strøm til 240.000 husstande

Med en årlig produktionskapacitet på omtrent 1.000.000 MWh vil havvindmøllerne kunne dække elforbruget for omkring 240.000 husstande. Det er dermed hele Kalundborg Kommunes elforbrug og mere til.

Færdig i 2028

Havvindmølleparken forventes at stå færdig i 2028.

På Energistyrelsens hjemmeside kan alle relevante dokumenter findes:

Billeder og illustrationer

Disse billeder er visualiseringer af, hvordan projektet potentielt kan se ud fra forskellige lokationer.

Østrupvej – Afstand til nærmeste mølle: 7,8 km.

Reersø – Afstand til nærmeste mølle: 6,6 km.

Q&As

Havvindmøllerne vil kunne producere omtrent 1.000.000 MWh strøm årligt, hvilket svarer til forbruget fra 240.000 husstande. Til sammenligning er forbruget i Kalundborg Kommune omtrent 750.000 MWh. Havvindmøllerne vil dermed kunne forsørge hele kommunen og mere til med grøn strøm. Ny industri i kommunen vil dermed også kunne blive forsørget af strømmen fra havvindmøllerne.

European Energy har fra starten været interesseret i at udvikle havvindmølleparken på baggrund af en dialog med naboer og lokalbefolkningen. Af samme årsag er projektområdet blevet skåret til i løbet processen, antallet af havvindmøller væsentligt reduceret, ligesom afstanden til nærmeste mølle fra kysten er gået fra 4 km til over 6 km.

Gennem køberetsordningen er det muligt for borgere i Kalundborg Kommune, samt sommerhusejere, der har haft sommerhus i kommunen i mere end to år, at blive medejere i havvindmølleparken. Der udbydes 20 % af projektets andele, som kan købes af interesserede lokalborgere. Gennem medejerskabet kan havvindmølleparken dermed være med til at skabe økonomisk afkast for borgere i lokalområdet.

Ved opførelse af havvindmølleparker kan der være bekymringer om, hvordan projektet kan påvirke det lokale dyreliv og især fuglearter. Specifikt har der været meget diskussion om dykænder og edderfugle, som har hjemsted i områderne ved flere af European Energys planlagte havvindmølleparker. Tidligere undersøgelser fra andre havvindmølleparker, f.eks. European Energys park ved Sprogø i Storebælt, viser, at antallet af edderfugle forekommer i større antal ved havvindmøllerne end før deres etablering. I 2021 og 2022 blev optællingen af edderfugle sammenlignet med antallet i 2008. Resultatet viste, at der i denne periode er en større bestand af edderfugle i 2021 og 2022 sammenlignet med 2008. I den mellemliggende periode er syv havvindmøller opstillet i området. Årsagen til dette er formentlig, at vindmøllernes fundamenter fungerer som et slags kunstigt rev, hvor blåmuslinger, som er edderfugles foretrukne føde, kan vokse på. På sigt er antagelsen derfor, at fuglene vænner sig til havvindmøllerne og lærer, at områderne omkring dem kan være gode og trygge opholdssteder pga. fødegrundlaget.

Det nuværende data på området taler derfor for, at der kan sikres sameksistens mellem havvindmøller og det lokale dyreliv, men det undersøges også specifikt for Jammerland Bugt Havvindmøllepark gennem en omfattende miljøkonsekvensrapport.

Tidslinje

Følg med i tidsplanen for Jammerland Bugt Havvindmøllepark

 1. Fase 01
  Nuværende fase

  Forundersøgelsestilladelse

 2. Fase 02

  Byggetilladelse

 3. Fase 03

  Design og planlægning

 4. Fase 04

  Konstruktion

 5. Fase 05

  Tilladelse til at producere grøn elektricitet

  Forventes i 2028.

Kontakt vores projektudvikler, hvis du har nogen spørgsmål eller gode idéer vedrørende projektet.

Anders Vestergaard Christoffersen

Senior Projektleder, Havvind