Spring til indhold

Jordejere i Danmark

Et værdifuldt samarbejde mellem jordejere og European Energy

Spørgsmål og svar

Jordbaserede solcelleanlæg er en langsigtet indtægt. Det er en økonomisk sikker investering med et stabilt afkast.

Solceller er en fremvindende energikilde, som både er CO2-neutral og en attraktiv, alternativ indtægt for jordejeren, som fx ønsker at drive sit landbrug samtidig med en solcellepark. Solceller er blevet billigere at producere og opstille, hvorfor energikilden vinder indpas.

Har vi nok sol i Danmark? Det korte svar er ja. I Danmark har vi mange lyse timer i løbet af et år og alle de lyse timer bidrager til energiskabelsen via solceller. Det kræver derfor ikke en skyfri himmel at få udbytte fra solpaneler. Du kan se Danmarks stigende soltimeantal her:

Solkort fra DMI

European Energy har siden 2004 bygget vind- og solcelleparker. Vores mangeårige samarbejde med leverandører, jordejere, virksomheder, kommuner, naboer og brancheorganisationer giver os en stærk position i markedet samt unikke muligheder for at realisere vores byggeprojekter.

Du får en loyal og kompetent samarbejdspartner, som står for alle administrative processer og hele byggeriet. Med andre ord kan vi realisere din drøm om at skabe en stabil og langsigtet indtægt baseret på grøn energi.

Vi samarbejder med dig, der opfylder nogle af disse faktorer:

  • Du har minimum 30-50 hektar jord, afhængigt af forholdene i området
  • Du har mindre end 30 hektar jord, men kan gå sammen med en nabo om at udleje et stykke jord på minimum 30 hektar
  • Det er et plus, hvis du har en transformerstation i nærheden
  • Du har mulighed for at udleje din jord i 30 år
  • Du ønsker at sælge fremfor at udleje din jord

Vi er altid åbne overfor alle potentielle samarbejder, så tag fat i os, hvis du er interesseret i mere information. Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Vi starter med at indgå en jordlejeaftale. Jordaftalen mellem jordejer og European Energy indebærer, at vi kan bygge en solcellepark på den aftalte jord, så snart alle tilladelser er på plads.

Når jordelejeaftalen er på plads, står vi for alle kommunale, såvel som miljømæssige godkendelser, som skal være på plads. Når alt er godkendt, byggeriet er planlagt, så begynder byggeriet.

Se hele projektforløbet i vores projektmodel.

Vi starter med at indgå en jordlejeaftale. Jordaftalen mellem jordejer og European Energy indebærer, at vi kan bygge en solcellepark på den aftalte jord, så snart alle tilladelser er på plads.

Når jordelejeaftalen er på plads, står vi for alle kommunale, såvel som miljømæssige godkendelser, som skal være på plads. Når alt er godkendt, byggeriet er planlagt, så begynder byggeriet.

Se hele projektforløbet i vores projektmodel.

European Energy står for hele processen i forbindelse med opsætningen af solceller på din jord. Du kan se vores projektmodel længere nede på siden, som illustrerer nogle af de væsentlige processer, som vi står for.

Et typisk projekt tager alt fra 1.5 til 5 år alt efter mynidghedernes behandling af projektet og selve godkendelsesforløbet. Vi håndterer processen fra start til slut.

Solenergianlæg kan uden problemer etableres i umiddelbar nærhed til områder med eksisterende beskyttet natur og samtidig medføre en positiv effekt på flora og fauna.

Visse områder vil sandsynligvis få bedre betingelser for et rigere dyreliv ved at blive omkranset af solceller med tilhørende græsarealer og læhegnsbeplantninger.

Der kan være få miljømæssige begrænsninger, som vi selvfølgelig tager højde for i lokalplanlægnings- og byggefasen. Vi får blandt andet lavet de nødvendige miljørapporter og sikrer en positiv effekt.

Du kan læse mere om biologiske og miljømæssige aspekter af jordbaserede solcelleanlæg her: Rapport om solcelle- og solvarmeanlæg på agerjord

Solceller er en populær energikilde, fordi de hverken støjer eller blokerer udsynet. Desuden er der mulighed for at etablere solpaneler, samtidigt med at du kan fortsætte dit nuværende landbrug.

Naboer kan være bekymrede ift. udsyn og støj. Det er derfor en vigtig del af vores arbejde, at vi går i tæt dialog med naboer og oplyser omkring det meget lave støjniveau og de mange erfaringer vi har med at etablere udsynsløsninger.

Vi finder en typisk fælles løsning, hvor vi fx bygger volde, planter spiselige bærbuske eller rækker af træer, som skjuler parken for naboerne.

Dialog med nærområdet er en højt prioriteret del af vores arbejde.

Kontakt vores danske projektledere

Claus Nørbjerg Søndergaard

Projektudvikler

(+45) 24 77 03 51

Kresten Vilsgaard

Projektudvikler

(+45) 30 20 80 60

Mads L. Jensen

Projektudvikler

(+45) 23 25 44 43

Søren Hartz

Projektudvikler

(+45) 23 70 83 13

Ian Wallentin

Projektudvikler

(+45) 21 60 82 43