Spring til indhold

Vindmølleparker i Danmark

Vind som vedvarende energikilde

Projektforløb

Forløbet for et typisk vindmølleprojekt

Se hvordan et typisk vindmølleprojekt forløber samt de væsentlige faser, som projektlederne hos European Energy sørger for.

1

Screening

Vi starter projekter med at screene relevante områder og byde ind på større projekter.

2

Udvikling

Når et relevant område er fundet, går vi igang med udviklingen af projektet, som blandt andet betyder involvering af lokalmiljøerne.

3

Finansiering

Som en del af udviklingen søger vi også finansering ved bl.a. at lave strømsalgsaftaler med større virksomheder eller ved at sælge projektet til en investor.

4

Byggeri

Når finanseringen er på plads og alle godkendelser er på plads, går vi igang med indkøb af materialer og at bygge projektet.

5

Kobling til elnetværket

Når vindmølleparken står færdig, bliver den koblet på elnetværket så den grønne strøm kan flyde ud til forbrugerne.

6

Produktion af grøn strøm

Vi tilbyder grøn strøm til flere millioner af husstande og det kommer bl.a. fra vores vindmølleparker i Danmark.

7

Ledelse, drift og vedligeholdelse

Vi tilbyder services, som styrer, drifter og vedligeholder vindmølleparkerne. På den måde sørger vi for, at der kommer det bedst muligt udbytte fra møllerne.

Spørgsmål og svar

De vindmøller vi bygger er omkring 150 – 250 meter høje

  • Afstandskrav for beboelse til vindmøller
    4 x vindmøllens totalhøjde
  • Afstandskrav for gratis værditab ved vindmøller
    6 x vindmøllens totalhøjde
  • Afstandskrav for VE-bonus ved vindmøller
    8 x vindmøllens totalhøjde

Se illustration her.

Vi kigger på den påvirkning møllerne har på nærmeste naboboliger til vindmøllerne og til nærmeste bysamfund og at der skal være max 10 timers skygge fra vindmøllerne om året.

Se illustration her.

Boliger i åbent land
Gælder for udendørs opholdsarealer op til 15 meter fra beboelse
42 dB (A) ved 6 m/s
44 dB (A) ved 8 m/s

Lavfrekvent støj
Gældende for indendørs støjniveau
20 dB (A) lavfrekvent ved 6 og 8 m/s

Skærpet støjkrav
Områder udlagt/anvendt til boligformål – eller landsbylignende bebyggelse af min. 5 boliger
37 dB (A) ved 6 m/s
39 dB (A) ved 8 m/s

Se illustration her.

Kontakt

Kontakt os og hør mere om vores arbejde med vindmøller

Thorvald Spanggaard

Projektdirektør

(+45) 20 18 39 78