Spring til indhold

Grøn strøm til hele Kalundborg Kommune

Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Nørrevang

Nørrevang

Afstand til nærmeste mølle: 9,2 km

Om Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark er et havvindmølleprojekt, der placeres i Jammerland Bugt nordvest for Reersø med over 6 km til nærmeste kyst.

Vi har flere mulige scenarier for projektet, som forventes at bestå af 16 havvindmøller med en kapacitet på op til 15 MW hver. Det kan også komme til at bestå af op til 23 havvindmøller.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen igangsætter frem til 30. maj 2024 en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten for havvindmølleprojektet Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark. Du kan læse mere om høringsprocessen her.

240 MW

Projektet forventes at bestå af 16 havvindmøller, som hver har en kapacitet på 15 MW. Tilsammen installeres dermed 240 MW.

Strøm til 240.000 husstande

Med en årlig produktionskapacitet på omtrent 1.000.000 MWh vil havvindmøllerne kunne dække elforbruget for omkring 240.000 husstande. Det er dermed hele Kalundborg Kommunes elforbrug og mere til.

Færdig i 2028

Havvindmølleparken forventes at stå færdig i 2028.

På Energistyrelsens hjemmeside kan alle relevante dokumenter findes:

Høringsmateriale

Borgere, organisationer, myndigheder mv., havde mulighed for i perioden 4. april 2024 – 30. maj 2024 at komme med bemærkninger til materialet til Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark, som Energistyrelsen sender i offentlig høring.

Energistyrelsen har den 15. marts 2024 godkendt miljøkonsekvensrapporten for projektet. Høringsmaterialet, som sendes i høring nu, består således af Bygherrens – Jammerland Bay Nearshore A/S – ansøgning om etableringstilladelse, den godkendte miljøkonsekvensrapport og et udkast til Energistyrelsens etableringstilladelse.

Video fra borgermøde afholdt den 25. april

Du kan se optagelsen af det afholdte borgermøde i Kalundborg kommune her:

Borgerundersøgelser

European Energy har af to omgange fået meningsmålingsinstituttet Megafon til at undersøge opbakningen til Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark i Kalundborg Kommune. I 2019 og i 2022 viste undersøgelserne, at der var markant opbakning til projektet fra cirka 60 pct. af de adspurgte, mens godt 20 pct. var imod. Du kan selv læse undersøgelserne her. Derudover kan du også læse Kalundborg kommunes egen borgerundersøgelse, der viser bred opbakning til projektet.

Billeder og illustrationer

Disse billeder er visualiseringer af, hvordan projektet potentielt kan se ud fra forskellige lokationer.

Østrupvej – Afstand til nærmeste mølle: 7,8 km.

Reersø – Afstand til nærmeste mølle: 6,6 km.

Q&As

Havvindmøllerne vil kunne producere omtrent 1.000.000 MWh strøm årligt, hvilket svarer til forbruget fra 240.000 husstande. Til sammenligning er forbruget i Kalundborg Kommune omtrent 750.000 MWh. Havvindmøllerne vil dermed kunne forsørge hele kommunen og mere til med grøn strøm. Ny industri i kommunen vil dermed også kunne blive forsørget af strømmen fra havvindmøllerne.

I 2020 blev der produceret ca. 250.000 MWh elektricitet i Kalundborg Kommune, mens forbruget i samme periode var næsten 750.000 MWh. Dette betyder, at der blev brugt omkring tre gange så meget elektricitet i kommunen, som der blev produceret. Hovedårsagen til dette er den tunge industri i området, som tegner sig for næsten 75 % af elforbruget. For at industrien kan skifte til bæredygtig energi, er det nødvendigt med en øget produktion af vedvarende energi.

Derudover er Kalundborg Kommune en energitung kommune og havde i 2022 et elforbrug per indbygger, der var mere end dobbelt så stort som landsgennemsnittet – det samme gælder for CO2-udledningen. Det høje forbrug skyldes hovedsageligt industrien i kommunen, men også husstandene spiller en rolle. I fremtiden vil behovet for strøm være endnu højere – der forventes en stigning i elforbruget på 50 % frem mod 2030 og på mere end 100 % frem mod 2050. Der skal derfor meget mere strøm til for at kunne dække det fremtidige behov. For at nedbringe CO2 udledningerne og begrænse klimaforandringerne er det afgørende, at denne strøm kommer fra vedvarende energi.

European Energy har fra starten været interesseret i at udvikle havvindmølleparken på baggrund af en dialog med naboer og lokalbefolkningen. Af samme årsag er projektområdet blevet skåret til i løbet processen, antallet af havvindmøller væsentligt reduceret, ligesom afstanden til nærmeste mølle fra kysten er gået fra 4 km til over 6 km. Sidst men ikke mindst har to Megafon-undersøgelser foretaget med års mellemrum understreget, at der er bred opbakning til havvindmølleprojektet i Kalundborg kommune (Seks ud af 10 siger ja til havmøller i Jammerland – Nyhed – Sjællandske Nyheder (sn.dk))

Et energiborgerting nedsat i og af Kalundborg Kommune med 100 repræsentativt udvalgte borgere viste også stor tilslutning til havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt. Det kan der læses mere om her: Fremtidens grønne energi i Kalundborg Kommune. Hvad mener borgerne?

Gennem køberetsordningen er det muligt for borgere i Kalundborg Kommune, samt sommerhusejere, der har haft sommerhus i kommunen i mere end to år, at blive medejere i havvindmølleparken. Der udbydes 20 % af projektets andele, som kan købes af interesserede lokalborgere. Gennem medejerskabet kan havvindmølleparken dermed være med til at skabe økonomisk afkast for borgere i lokalområdet.

Ved opførelse af havvindmølleparker kan der være bekymringer om, hvordan projektet kan påvirke det lokale dyreliv og især fuglearter. Specifikt har der været meget diskussion om dykænder og edderfugle, som har hjemsted i områderne ved flere af European Energys planlagte havvindmølleparker. Tidligere undersøgelser fra andre havvindmølleparker, f.eks. European Energys park ved Sprogø i Storebælt, viser, at antallet af edderfugle forekommer i større antal ved havvindmøllerne end før deres etablering. I 2021 og 2022 blev optællingen af edderfugle sammenlignet med antallet i 2008. Resultatet viste, at der i denne periode er en større bestand af edderfugle i 2021 og 2022 sammenlignet med 2008. I den mellemliggende periode er syv havvindmøller opstillet i området. Årsagen til dette er formentlig, at vindmøllernes fundamenter fungerer som et slags kunstigt rev, hvor blåmuslinger, som er edderfugles foretrukne føde, kan vokse på. På sigt er antagelsen derfor, at fuglene vænner sig til havvindmøllerne og lærer, at områderne omkring dem kan være gode og trygge opholdssteder pga. fødegrundlaget.

Det nuværende data på området taler derfor for, at der kan sikres sameksistens mellem havvindmøller og det lokale dyreliv, men det undersøges også specifikt for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark gennem en omfattende miljøkonsekvensrapport. Undersøgelserne viser, at vandmølleparkens påvirkning vil være lav.

Tidslinje

Følg med i tidsplanen for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark

 1. Fase 01
  Nuværende fase

  Forundersøgelsestilladelse

 2. Fase 02

  Byggetilladelse

 3. Fase 03

  Design og planlægning

 4. Fase 04

  Konstruktion

 5. Fase 05

  Tilladelse til at producere grøn elektricitet

  Forventes i 2028.

Kontakt vores projektudvikler, hvis du har nogen spørgsmål eller gode idéer vedrørende projektet.

Anders Vestergaard Christoffersen

Senior Projektleder, Havvind