Spring til indhold

Samarbejde mellem forsyningsselskabet SONFOR og European Energy

Lillebælt Vind

Gammelbro Campingplads

Gammelbro Campingplads

Afstand til nærmeste mølle: 15 km

Om Lillebælt Vind

Lillebælt Vind er et havvindmølleprojekt ca. 4 km nordøst for Als og 6 km fra Helnæs. Projektet forventes at bestå af mellem 10 og 23 vindmøller, med en totalhøjde på helholdsvis 180 og 256 meter.

Når havvindmøllerne er installeret, vil de kunne producere 160 MW grøn strøm, der kan forsyne op til 160.000 danske husstande. Strømmen fra havvindmøllerne vil blive ilandført på Als og tilsluttet Energinets højspændingsstation ved Svenstrup.

160 MW

Det endelige antal MW installeret forventes at blive 160 MW.

140.000 husstande

Havvindmøllerne vil årligt kunne forsyne op til 140.000 danske husstande med grøn strøm. I Sønderborg Kommune bor der 74.000 indbyggere fordelt på 36.000 husstande.

Færdig i 2028

Havvindmølleparken forventes at stå færdig i 2028.

På Energistyrelsens hjemmeside kan alle relevante dokumenter findes:

Læs mere

Projektet har sin egen hjemmeside, hvor miljøkonsekvensrapport, layout, visualiseringer m.m. er placeret.

Hjemmesiden findes her: https://lillebaeltsyd.dk/

Billeder og illustrationer

Disse billeder er visualiseringer af, hvordan projektet potentielt kan se ud fra forskellige lokationer.

Q&As

Med en kapacitet på 160 MW og en produktion på 4100 fuldlasttimer forventes vindmølleparken at producere over 650.000 MWh om året. Dette svarer til forbruget i 140.000 husstande. Projektet er derfor et centralt bidrag til at nå Sønderborg Kommunes ambition om at være CO2-neutrale i 2029.

Bliver etableringen godkendt, og hvis alt går som forventet, kan parken være i drift i 2028. Omtrent halvandet år før starter arbejdet på land, hvorfra det vil være muligt at følge processen.

European Energy og SONFOR ejer tilsammen Lillebælt Vind A/S, der skal udvikle, etablere og drifte Lillebælt Syd Vindmøllepark. Derudover supplerer Energinet, når strømmen fra vindmøllerne skal føres i land på Nordals og videre til en højspændingsstation ved Svenstrup.

Gennem køberetsordningen er det muligt for lokale borgere i området eller kommunen, samt sommerhusejere, der har haft sommerhus i kommunen i mere end to år, at blive medejere i havvindmølleparken. Der udbydes 20 % af projektets aktier, som kan købes af interesserede lokalborgere. Gennem medejerskabet kan havvindmølleparken dermed være med til at skabe økonomisk afkast for borgere i lokalområdet.

Tidslinje

Følg med i tidsplanen for Lillebælt Havn

 1. Fase 01
  Nuværende fase

  Forundersøgelsestilladelse

 2. Fase 02

  Byggetilladelse

 3. Fase 03

  Design og planlægning

 4. Fase 04

  Konstruktion

 5. Fase 05

  Tilladelse til at producere grøn elektricitet

  Forventes i 2028.

Kontakt vores projektudvikler, hvis du har nogen spørgsmål eller gode idéer vedrørende projektet.

Brian Bredal Kristensen

Projektdirektør, Havvind