Spring til indhold

Vindenergi direkte til Frederikshavn

Frederikshavn Havvindmøllepark

Palmestranden

Palmestranden

Afstand til nærmeste mølle: 5,3 km

Om Frederikshavn havvindmøllepark

Frederikshavn havvindmøllepark har i oktober 2022 opnået etableringstilladelse til at installere 72 MW havvind. Projektet består af fem havvindmøller ud for Frederikshavn, syd for Hirsholmene.

De fem vindmøller kommer til at stå på en næsten nord-syd linie, hvor de tre sydlige møller har en højde på 256 meter, og de to nordlige møller en højde på 182 meter.

Ilandføringspunktet for effekten vil være i den nordlige del af havnen, hvorefter kablet vil blive ført ud til Starbakke station for tilslutning.

72 MW

Tilladelse til at installere 72 MW.

70.000 husstande

Havvindmøllerne vil årligt kunne forsyne op til 70.000 danske husstande med grøn strøm, hvilket er væsentligt mere end Frederikshavn Kommunes forbrug.

Færdig i 2028

Havvindmølleparken forventes at stå færdig i 2028.

På Energistyrelsens hjemmeside kan alle relevante dokumenter findes:

Dokumenter

Tilladelser og rapporter

I denne oversigt kan du finde etableringstilladelsen for Frederikshavn Havvindmøllepark. Desuden findes miljøkonsekvensrapporten samt dens bilag.

Billeder og illustrationer

Disse billeder er visualiseringer af, hvordan projektet potentielt kan se ud fra forskellige lokationer.

Q&As

Med en produktion på 4400 fuldlasttimer forventes havvindmølleparken at producere 316.000 MWh om året, forudsat at der bliver installeret 72 MW. Det svarer omtrent til elforbruget i 70.000 husstande. Med en spidsbelastning på 17-18 MW i Frederikshavn, vil havvindmøllerne dermed kunne dække væsentligt mere end byens forbrug.

Bliver etableringen godkendt, og hvis alt går som forventet, kan havvindmølleparken være i drift i 2028. Omtrent halvandet år før starter arbejdet på land, hvorfra det vil være muligt at følge processen.

Gennem køberetsordningen er det muligt for lokale borgere i området eller kommunen, samt sommerhusejere, der har haft sommerhus i kommunen i mere end to år, at blive medejere i havvindmølleparken. Der udbydes 20 % af projektets aktier, som kan købes af interesserede lokalborgere. Gennem medejerskabet kan havvindmølleparken dermed være med til at skabe økonomisk afkast for borgere i lokalområdet.

Tidslinje

Følg med i tidsplanen for Frederikshavn Havvindmøllepark

 1. Fase 01

  Forundersøgelsestilladelse

 2. Fase 02

  Byggetilladelse

 3. Fase 03
  Nuværende fase

  Design og planlægning

 4. Fase 04

  Konstruktion

 5. Fase 05

  Tilladelse til at producere grøn elektricitet

  Forventes i 2028.

Kontakt vores projektudvikler, hvis du har nogen spørgsmål eller gode idéer vedrørende projektet.

Brian Bredal Kristensen

Projektdirektør, Havvind