Spring til indhold

Pressemeddelelse

European Energy viser robusthed og vækst i turbulent år

feb 28, 2024

I 2023 kom European Energy i mål med en forventede vækst i EBITDA og profit før skat.

European Energy oplevede endnu et rekordår i 2023, med en EBITDA-stigning på 27% fra DKK 1.041m i 2022 til DKK 1.324m i 2023, hvilket er næsten en tredobling siden 2020. Profit før skat steg med 10%, fra DKK 856m til DKK 937m. Dette markerer det femte år i træk, hvor selskabet har nået eller overgået den tidligere udmeldte guidance.

I 2023 producerede virksomheden 1,87 TWh vedvarende elektricitet fra egne aktiver, en stigning på 140% sammenlignet med 2022. Dette svarer til en besparelse på 434.962 tons CO2e-udledninger, sammenlignet med 181.195 tons CO2e-udledninger i 2022.

I 2023 frasolgte European Energy projekter med en samlet kapacitet på 1.120 MW og tilsluttede 750 MW ny vedvarende energikapacitet til nettet.

“De seneste tre år har vi fokuseret på at udvide vores forretningskapacitet, udvikle vores kompetencer inden for nye teknologier såsom Power-to-X og skalere og professionalisere vores organisation for at kunne håndtere den høje vækstrate. Vi er nu nået ved vejs ende på vores tidligere strategiperiode, og vi er klar til at skrive et nyt kapitel i firmaets historie,” siger Knud Erik Andersen, CEO for European Energy.

For at understøtte den fremtidige vækst var virksomhedens netudviklingspipeline på 39 GW ved årets slutning, hvilket markerer en stigning på 20% fra 31 GW ved udgangen af 2022.

Flere vigtige partnerskaber blev etableret. I Power-to-X-forretningen blev Mitsui & Co. partner i European Energys e-metanolprojekt i Kassø, Danmark, og der blev underskrevet aftaler med TotalEnergies om både landbaseret og offshore vedvarende energiproduktion.

“Dette har været et udfordrende år for sektoren for vedvarende energi med høje renter og en normalisering af energipriserne. Dog viser resultaterne fra European Energy i løbet af året virksomhedens robusthed i udfordrende tider,” siger Jens Due Olsen, bestyrelsesformand for European Energy.

I 2024 vil partnerskaber fortsat være relevante for European Energy. I januar 2024 indvilgede Mitsubishi HC Capital i at erhverve 20% af European Energy, en transaktion, der afventer godkendelse fra regulatoriske myndigheder. Dette vil markant øge virksomhedens egenkapital, hvilket muliggør en ny bølge af vækst og konsoliderer ambitionen om at være en stor global aktør i fremdriften af den grønne omstilling.

Virksomheden forventer en EBITDA på EUR 230 millioner for 2024, hvilket svarer til en vækst på cirka 30% sammenlignet med 2023, med en risikomargin på +/- 10%. Overskud før skat forventes også at fortsætte med at vokse, om end i et lavere tempo end EBITDA.

Kontakt

Ming Ou Lü

PR Manager

+45 3126 9376

miol@europeanenergy.com