Spring til indhold

Pressemeddelelse

Fremtidens solparker skal have andre afgrøder end energi

apr 27, 2023

Nyt stort forskningsprojekt skal undersøge potentialet ved Agri-PV, et multifunktionelt jordbrugssystem, der kombinerer landbrugsproduktion med solenergiproduktion. Projektet, som bliver udarbejdet i samarbejde med European Energy, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Slagelse Kommune og er medfinansieret af Innovationsfonden med 22,8 millioner kroner.

Efterspørgslen på vedvarende energi har sat turbo på opstillingen af solpaneler på landbrugsarealer. Det sker på trods af at landbrugsjord er en begrænset ressource, der også skal imødekomme verdens hurtigt stigende behov for mad.

Agri-PV indebærer installation af solpaneler over landbrugsarealer, så afgrøder kan vokse og dyrkes rationelt under panelet samtidig med, at der genereres vedvarende energi. Dette system har potentiale til at opretholde fødevareproduktion på en større skala i en verden, der er påvirket af klimaforandringer, samtidig med at der sikres vedvarende energiproduktion. Der er imidlertid stadig mange tekniske og økonomiske udfordringer forbundet med Agri-PV, som dette projekt sigter mod at tackle.

Projektet vil undersøge de potentielle fordele ved Agri-PV, herunder produktion af vedvarende energi- og fødevareproduktion på det samme areal, intensiv brug af markrobotter, øget biodiversitet, systemets tekniske og økonomiske levedygtighed samt undersøge landmænds og det omgivende samfunds accept.

Projektet vil omfatte installation af et 2 hektar stort pilotanlæg på et typisk østdansk landbrugsområde, undersøge potentiale og udfordringer ved dyrkning af landbrugsafgrøder i anlægget og overvågning af dets ydeevne i en periode på fem år.

– Vi er spændte på at deltage i dette projekt for at udvikle og modne potentialet ved landbrugsdrift- og energiproduktion, og dermed etablere en solid grund for fremtidige større projekter. Dette projekt er et vigtigt skridt mod at udvikle mere bæredygtige og integrerede tilgange til fødevareproduktion og vedvarende energiproduktion, siger Mads Lykke Andersen, chef for solenergiinnovation i European Energy.

– Den aktuelle energikrise og de høje energipriser har sat turbo på opstillingen af solcelleanlæg på landbrugsarealer. Det sker på trods af at landbrugsjord er en begrænset ressource der også skal brødføde verdens hurtigt stigende behov for mad, konstaterer Johannes Ravn Jørgensen, lektor ved Aarhus Universitet og fortsætter:

– Vi får i dette projekt mulighed for afdække potentialet for at kunne producere energi og fødevarer i et avanceret Agri-PV setup, med brug af markrobotter. Et stærkt fokuspunkt for os har været at de nyetablerede AgriPV systemer også skal bidrage til en øget biodiversitet.

Interessen fra landmænd og jordejere for AgriPV systemer er stor. Men vi mangler viden om AgriPV systemer kan skabe en bedre økonomi for både den enkelte landmand og det omgivende samfund. Agrivolt projektet vil giver os en spændende ny mulighed for at kunne undersøge dette, Siger Søren Marcus Pedersen, lektor ved Københavns Universitet.

– Vi har brug for mere grøn energi – både her i Slagelse og resten af verden. Derfor er jeg også stolt af, at vi i Slagelse Kommune går forrest og lægger jord til forskning, som kan være med til at udvikle nye bæredygtige løsninger, hvor man kombinerer fødevare- og energiproduktion. Det er både en mulighed for at være med til at løse et samfundsproblem samtidig med det understøtter vidensarbejdspladser her i kommunen, siger borgmester Knud Vincents.

Projektet starter i april 2023, og installationen af pilotanlægget ved AU Flakkebjerg i Slagelse Kommune er planlagt til senere på året. Opførelsen af Agri-PV kan påbegyndes når der forelægger en landzonetilladelse og det forventes at der træffes en afgørelse inden for de kommende uger, hvorefter der er fire ugers klagefrist.

Faktaboks:

  • Projektet skal etablere solpark, der skal udvikle og validere produktion af landbrugsafgrøder med lav klima- og miljøbelastning samt øget biodiversitet i kombination med solenergi
  • Innovationsfonden støtter projektet med 22,8 millioner kroner ud af et samlet budget på 31,1 millioner kroner.
  • European Energy, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Slagelse Kommune deltager i projektet.
  • Solparken kommer til at ligge i Slagelse Kommune i Flakkebjerg og vil være på to hektar.
  • Officiel titel: AGRIVOLT – Integrating Green Energy and Food production in a dynamic AgriPhotoVoltaic system

Kontaktinfo:

Aarhus Universitet

Johannes Ravn Jørgensen

Lektor, Institut for Agroøkologi

Tlf: 21 62 12 59,

European Energy

Ming Ou Lü

PR Manager

+45 31269376

Københavns Universitet

Søren Marcus Pedersen

Lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Københavns Universitet

Tlf: 35 33 68 82

Slagelse Kommune

René Madsen

Kommunikationskonsulent

26 13 19 78

Borgmester Knud Vincents

20 45 97 98