Spring til indhold

Pressemeddelelse

European Energy opskalerer forretningen i et ekstraordinært 2022

feb 28, 2023

Årsresultatet for 2022 viser en vækst på mere end 60 % på de økonomiske nøgletal og en femdobling af vedvarende energi tilsluttet nettet.

European Energy har offentliggjort årsrapporten for 2022, og resultatet viser et positivt år. De vigtigste finansielle poster viser en vækst i EBITDA fra DKK 602,6m til DKK 1 milliard og et resultat før skat fra DKK 468,7m til DKK 818. Årets resultat før skat er i den øvre ende af outlook, som var på DKK 744m +/-10%, mens EBITDA ramte præcis på DKK 1 milliard.

Væksten i virksomheden sker på trods af uforudsigelige markedsforhold. Med den høje volatilitet i markedet har forudsigelser på pris ift. logistik og komponenter været tæt på umulige. Elpriserne har dog været høje på tværs af de markeder, hvor European Energy producerer elektricitet, hvilket resultatet afspejler.

Byggeprogram

European Energys byggeprogram for vedvarende energi har oplevet en markant vækst i løbet af 2022. European Energy investerede næsten DKK seks mia. i den grønne omstilling i 2022. Virksomheden tilsluttede 655 MW kapacitet i 2022 – næsten fem gange højere end i 2021. I alt var European Energy i gang med byggeriet af mere end 1,3 GW vedvarende energikapacitet i 2022 sammenlignet med 0,8 GW i 2021.

– Vi har opskaleret vores forretning på alle parametre i 2022. Dette års resultat er opnået takket være det enorme arbejde fra vores dygtige medarbejdere. Det er på grund af det, at virksomheden har set dets bedste årsresultat til dato, siger Knud Erik Andersen, adm. direktør for European Energy.

– I 2023 vil vi fokusere på nettilslutning af endnu mere vedvarende energi end i noget tidligere år. Samtidig ser vi frem til at starte driften af vores Power-to-X-aktiviteter i Danmark.

Medarbejere og PtX

Antallet af medarbejdere voksede til 550 ved udgangen af 2022 fra 343 ved udgangen af 2021. Denne vækst blev afspejlet på tværs af virksomheden med en stor andel af nye medarbejdere ansat på lokale markeder. Den geografiske spredning af European Energy afspejler sig også i antallet af kontorer, som virksomheden har over hele verden. I alt blev der åbnet otte nye lokale kontorer i 2022, hvilket bringer det samlede antal kontorer op på 23 i 18 forskellige lande.

Power-to-X er et område, hvor European Energy forventer at have betydelig fremgang i 2023. Virksomheden har været på forkant med udviklingen på dette område. Med den forventede produktion af både grøn brint såvel som e-metanol i 2023 har European Energy på få år etableret sig som en betydelig udvikler i Power-to-X rummet, hvilket understreges af de partnerskaber, der er etableret med tier 1-rederier som Maersk og HMM.

Fremtidige udsigter

– I 2022 og 2023 håber vi at installere næsten lige så meget ny grøn energi, som vi gjorde i de foregående 18 år af vores virke til stor gavn for klimaet og den globale efterspørgsel efter mere grøn energi, siger Jens Due Olsen, bestyrelsesformand i European Energy.

– Hos European Energy er vi fortsat optimistiske med hensyn til udsigterne for at investere i vedvarende energi. På trods af de mange udfordringer undervejs, er én ting sikkert: Vores samfund har brug for mere vedvarende energi, og vi er her for at sikre, at der er nok.

For 2023 forventer European Energy en betydelig vækst på tværs af alle parametre. Der er dog faktorer, der har en negativ effekt, herunder øget volatilitet på de finansielle markeder, regulatoriske reaktioner på energimarkedet samt forsinkelser i tilladelser eller forsyningskæder. Med disse risici i mente forventer European Energy et EBITDA på DKK 1,34 mia. og et resultat før skat på DKK 1,04 mia. for 2023. European Energy vurderer, at de førnævnte øgede risici og volatilitet kan påvirke de realiserede resultater med en margin på +/- 20 % i forhold til udsigter.

Links:

Reports 2022 landing page: https://europeanenergy.com/reports-2022 

FAKTA:

Mængden af elektricitet produceret af European Energy i 2022 var på rekordhøjt niveau. I 2022 producerede virksomheden 779 GWh fra dets aktiver målt mod 606 GWh i 2021. Produktionen i 2022 svarer til elforbruget for 200.000 husstande i Danmark. Det svarer til, at man undgik udledningen af mere end 180.000 tons CO2.

Ved udgangen af 2022 ejede European Energy 905 MW aktiver med mere end 100 MW tilføjet i januar 2023, hvilket bringer det samlede antal aktiver op på over 1 GW. De lande, hvor European Energy ejer aktiver, er Danmark, Polen, Bulgarien, Tyskland, Storbritannien, Holland, Sverige, Litauen, Italien, Spanien og Brasilien.

European Energy har en stærk udviklingspipeline med fokus på Europa. Virksomheden har mere end 30 GW vedvarende energikapacitet i pipelinen, og det er ikke medregnet de udviklingsprojekter, som er ved at blive screenet. Det er en vækst på mere end 50 % i forhold til året før. I alt har European Energy udviklingsaktiviteter på tværs af 19 lande.

2022 var året, hvor Power-to-X viste sit fremtidige potentiale til at blive et centralt område af virksomheden. Lige før jul gik European Energy i gang med vores første grønne brintfabrik i Esbjerg, Danmark, og få dage inde i 2023 startede virksomheden med bygningen af det første storskala e-metanolanlæg i verden i Aabenraa.

Kontakt

Ming Ou Lü

PR Manager

3126 9376

miol@europeanenergy.com