Spring til indhold

Pressemeddelelse

Ammongas A/S skal levere CO2-fangst- og rensningsanlæg til biogasanlæg i Tønder til brug for Power-to-X

sep 15, 2022

Et nyt CO2-fangstanlæg kommer fremover til at stå hos ENVO Biogas Tønder. CO2’en skal bruges af European Energy til at producere e-metanol, der bl.a. vil blive leveret til Maersk. Anlægget bliver leveret af Ammongas, som European Energy er medejer af.

Produktionen af e-metanol hos European Energy er derved også rykket et skridt nærmere. Tidligere på året indgik European Energy aftale med ENVO Biogas Tønder om leverance af renset og flydende CO2. Nu kan det offentliggøres, at det bliver Ammongas, der skal levere anlægget, der renser og flydendegør CO2’en.

CO2 er en nøgleingrediens i produktionen af den e-metanol, som European Energy vil producere i Aabenraa kommune fra slutningen af 2023. Her spiller danske biogasanlæg en vigtig rolle, da de i forbindelse med produktionen af bionaturgas udleder store mængder CO2. I stedet for udledning til atmosfæren kan denne CO2 nu anvendes i produktionen af e-metanol og andre Power-to-X produkter som fx bæredygtigt flybrændstof. Derved fortrænges den fossile CO2, som ellers ville blive udledt ved afbrænding af konventionelle brændstoffer.

Udbygning af kompetencer

Med aftalen udbygger Ammongas sine kompetencer inden for fangst og håndtering af CO2.

– Vi er meget stolte over aftalen med ENVO Biogas Tønder, da den både understreger og udbygger den centrale rolle, som vi er på vej til at opnå på markedet for fangst og håndtering af CO2. Der er ingen tvivl om, at dette marked kommer til at vokse markant fremover, og det vil være en vigtig del af vores fremtidige vækst, udtaler Anker Jakobsen, CEO for Ammongas.

For European Energy understreger aftalen den unikke position på Power-to-X markedet, som virksomheden har opnået:

– Vi har i forvejen stærke kompetencer inden for alle led i kæden af Power-to-X – fra produktionen af den vedvarende energi til brint- og metanolanlæg. Gennem investeringen i Ammongas har vi fået tilført yderligere kompetencer inden for CO2-området, og aftalen mellem Ammongas og ENVO Biogas Tønder demonstrerer den betydelige synergi, der er mellem områderne, udtaler Emil Vikjær-Andresen, Head of Power-to-X hos European Energy.

Kontakt

Ming Ou Lü

Press Manager

+45 3126 9376