Spring til indhold

Pressemeddelelse

European Energy underskriver kontrakt med Esbjerg Havn om grøn brint

jun 28, 2022

Fra et helt nyt PtX-anlæg i Esbjerg kommer European Energy til at levere grøn brint til Esbjerg Havn fra første halvdel af 2023.

European Energy har underskrevet en aftale med Esbjerg Havn om levering af grøn brint til havnen fra første halvdel af 2023. Den grønne brint kommer til at blive produceret med grøn strøm fra European Energys vindmøllepark i Måde ved Esbjerg.

– Vi er stolte over at blive udvalgt som de første til at levere grøn brint uden støtte til Esbjerg Havn, siger Emil Vikjær-Andresen, Head of Power til X hos European Energy.

Den grønne brint kommer til at generere fossilfri strøm til skibe i havnen ved hjælp af brændselsceller, hvilket vil reducere udledningen af ​​CO2 og andre luftforureningspartikler.

Fremstillingen af den grønne brint betyder, at der også bliver produceret en stor mængde varme. I stedet for at lade dette gå til spilde, vil overskudsvarmen blive ledt ind i det lokale fjernvarmenet i Esbjerg. Derved kan samme projekt kombinere el-, brændsels- og varmesektoren.

– Dette projekt demonstrerer sektorkobling i praksis og vil give os uvurderlig viden om den daglige drift af et PtX-anlæg. Dette vil være hjælpe os til yderligere at optimere det store antal PtX-projekter, vi er ved at udvikle, siger René Alcaraz Frederiksen, Head of Project Economics & Optimization, Power to X.

Kontrakten afspejler, at European Energy er på forkant med den grønne omstilling, og ikke blot udvikler og producerer vedvarende energi, men også grøn brint og fjernvarme.

– Der er en stigende efterspørgsel efter vedvarende energi fra skibe, der anløber vores havn. Denne nye grønne brintbrændselscelleteknologi vil tilføje en vigtig kapacitet til vores onshore-strømforsyningsnet. Ydermere er der tale om en mobil enhed, der gør os i stand til at indsætte enheden i ethvert havneafsnit, hvor det er nødvendigt, siger Dennis Jul Pedersen, adm. direktør i Esbjerg Havn.

Esbjerg kommune har for nylig godkendt opførelsen af ​​det nye PtX-anlæg i Måde ved Esbjerg. Strømmen, der bruges til at brænde elektrolyseprocessen i PtX-anlægget, vil primært komme fra to testvindmøller i Esbjerg opsat af European Energy.

Kontakt

European Energy

Ming Ou Lü

PR Manager

+45 3193 2676

Port of Esbjerg

Dennis Jul Pedersen

CEO

+45 2948 4029