Spring til indhold

Pressemeddelelse

Nyt testanlæg fra European Energy skal producere bæredygtigt flybrændstof

jun 21, 2022

European Energy har sikret forskningsmidler fra det danske EUDP-program til forskningsprojekter på bæredygtigt flybrændstof og digitalisering af styring af solparker.

European Energy har sikret midler til at medfinansiere to nye forskningsprojekter fra det danske Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Det første projekt bliver at etablere et testanlæg, der kan omdanne e-methanol til eSAF (sustainable aviation fuel) eller grønt flybrændstof.

– Det danske forbrug af flybrændstof til indenrigsflyvninger er det omkring 25.000 tons årligt. Dette kan leveres af ét anlæg i Danmark, der er knyttet til en 150-200 MW kystnær vindmøllepark og en solcellepark med en energikapacitet på omkring 200-300 MW. Med denne finansiering af et testanlæg er vi et skridt nærmere at realisere statsministerens mål om at få indenrigsflyvninger i Danmark til udelukkende at køre på bæredygtige brændstoffer, siger Søren Knudsen Kær, teknologichef i PtX-afdelingen i European Energy.

I projektet samarbejder European Energy med Vertimass, Kosan Gas, Aalborg Universitet, Aalborg Havn, Aalborg Lufthavn og Hydrogen Valley.

Det andet projekt blev finansieret i forrige ansøgningsrunde til EUDP-programmet og vil fokusere på digitalisering af solpaneldrift. Nye solpaneler og invertere med større spænding er i fuld gang med at erstatte eksisterende løsninger. For at afbøde risikofaktorer skal der udvikles nye digitaliserede drifts- og styringsværktøjer.

– Optimering af solenergiproduktion har været medvirkende til at nedbringe omkostningerne ved grøn energi over hele kloden. Denne finansiering gør, at vi vil være i stand til at udvikle nye digitaliserede drifts- og styringsværktøjer til højstrøms- og højspændingssolpaneler og yderligere nedbringe omkostningerne til grøn energi, siger Jan Vedde, Senior Project Manager i Innovationsafdelingen i European Energy.

European Energy har været førende inden for teknologiudvikling og brug af ny teknologi. Som den første solcelleudvikler i Danmark har European Energy brugt bifacielle solpaneler samt bygget et solcelletestcenter i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) på Risø Campus. European Energy har også finansieret en ph.d.-stilling på DTU.

Testanlægget til konvertering af e-methanol til eSAF planlægges opført i 2024. Projektet har modtaget DKK 9,7 mio. fra EUDP.

Projektet med at finde nye digitale driftsværktøjer til drift af solparker løber fra 2022-23 og er i samarbejde med DTU Electro, Emazys og Fraunhofer CSP. Finansieringen vil være DKK 8,2 mio. European Energy forventer at integrere den nye overvågningsløsning udviklet af Emazys i deres udbud af driftstjenester.

Kontakt

Ming Ou Lü

PR Manager

+45 3126 9376

miol@europeanenergy.dk