Spring til indhold

Pressemeddelelse

European Energy og Port of Aalborg går sammen om stort Power-to-X-anlæg i Aalborg

mar 29, 2022

En hensigtserklæring mellem parterne skal føre til realiseringen af et stort Power-to-X-anlæg på Østhavnen i Aalborg. Målet er, at anlægget – der skal producere 75.000 tons e-metanol om året – står klar til brug allerede i 2025.

Aalborg er i dag kommet et stort skridt nærmere et nyt Power-to-X-anlæg, der skal producere grøn e-metanol til brug i transportsektoren. Den danske udvikler af vedvarende energi European Energy og landets største indlandshavn Port of Aalborg har i dag underskrevet en hensigtserklæring, der sikrer European Energy en option på et 25 hektar stort areal på Østhavnen i Aalborg, som efter planen skal danne rammen om et elektrolyseanlæg med en kapacitet på 120 MW samt et tilhørende e-metanolanlæg.

– De såkaldte e-fuels som ex e-metanol kommer til at spille en afgørende rolle i den grønne omstilling, og allerede nu er store aktører som Mærsk og Circle K i fuld gang med at opbygge en solid efterspørgsel i markedet. Derfor er det afgørende, at vi opbygger en stor produktionskapacitet, og vi har i den forbindelse gennem en periode i regi af forskellige projekter arbejdet på at etablere et anlæg i Aalborg, der har en helt unik værdikæde inden for Power-to-X. Vi sætter stor pris på en meget konstruktiv dialog med Port of Aalborg, der har været afgørende for, at vi nu er klar til at gå ind i næste fase, siger Emil Vikjær-Andresen, Head of Power-to-X ved European Energy.

Anlægget bliver cirka dobbelt så stort, som det anlæg European Energy aktuelt er i fuld gang med at etablere i Aabenraa, og skal producere omkring 75.000 ton e-metanol om året. Hos Port of Aalborg glæder bestyrelsesformand Lasse Frimand Jensen sig over udsigten til et projekt, der forener grøn omstilling, jobskabelse og vækstmuligheder:

– Vi investerer i disse år massivt i at skabe optimale rammer om innovative miljøer og klynger, der bringer Aalborg helt ind i verdenseliten inden for fremtidens teknologier. Med et nyt, stort Power-to-X-anlæg vil Aalborg for alvor konsolidere sig som et verdensførende knudepunkt for moderne og grøn energiteknologi, hvilket vil styrke vores muligheder for at tiltrække endnu flere investeringer og aktører. Både fra ind- og udland, siger Lasse Frimand Jensen.

Foruden selve opførelsen er det forventningen, at anlægget i første omgang vil generere 10-15 jobs til driften. Den grønne strøm til anlægget vil primært komme fra nye vedvarende energianlæg, og her har European Energy aktuelt en markant pipeline af projekter i Jylland frem mod 2025, Ydermere håber European Energy også at få tilladelse til at etablere solcelleparker i nærområdet til det nye Power-to-X-anlæg.

Myndighedsarbejde skal allerede i gang i år
Med en målsætning om produktion allerede i 2025 er det afgørende, at arbejdet på projektet starter allerede i år. Næste skridt er den videre tekniske planlægning af projektet, der skal danne grundlag for en myndighedsbehandling.

– Derudover er vi i fuld gang med at afsøge markedet for mulige CO2-kilder, hvilket ser rigtig lovende ud, mens vi også kommer til at arbejde for at indgå i yderligere symbiose med nærområdet ved blandt andet at tilbyde overskudsvarme til det aalborgensiske fjernvarmenet. Vi vurderer, at vi vil kunne levere cirka 10% af den varme, som normalt kommer fra Nordjyllandsværket, og at vi dermed kan spille en rolle for værkets udfasning af kul, siger Emil Vikjær-Andresen.

Han siger supplerende, at man i regi af det nyetablerede erhvervsfyrtårn CCUS Fyrtårn Nordjylland, der består en række offentlige aktører og 27 virksomheder, kommer til at søge støtte til projektet. Så sent som tidligere i marts indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om at afsætte 1,25 milliarder kroner til investering i Power-to-X-teknologi, og spørger man borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen, bør politikerne kigge i retning af Aalborg, når pengene skal fordeles:

Aalborg har en fantastisk position inden for Power-to-X specifikt og energiteknologi generelt. Blandt andet i form af verdensførende forskningscentre på Aalborg Universitet og et visionært erhvervsliv, der både beskæftiger sig med udvikling og test af Power-to-X- og brændselscelleteknologi samt CO2-fangst. Samtidig har vi en fantastisk platform til at drive grønne projekter i partnerskaber mellem både offentlige og private aktører i form af Green Hub Denmark, så jeg har stor tiltro til, at Aalborg bliver en vigtig prioritet for Folketinget, siger Thomas Kastrup-Larsen.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

·       Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand, Port of Aalborg, tlf. 31 99 06 49 og lfj-byraad@aalborg.dk

·       Emil Vikjær-Andresen, Head of Power-to-X, European Energy, tlf. 25 10 05 75 og eva@europeanenergy.com  

·       Presseservice:

o   Ming Ou Lü, PR Manager, European Energy, tlf. 31269376 og miol@europeanenergy.com

o   Maja Thordahl Schou, Head of Branding & PR, Port of Aalborg, tlf. 22 61 83 08 og mts@portofaalborg.com    

 

Om Port of Aalborg A/S

Port of Aalborg er en moderne indlandshavn med et 360 graders opland, intermodale logistikløsninger og fokus på realiseringen af Aalborg Kommunes erhvervs- og bæredygtighedsstrategi. Med udgangspunkt i vores udviklingsstrategi ændrer vi i stigende grad fokus fra vandsiden til landsiden og udviklingen af den omkringliggende erhvervspark, der er udnævnt som Aalborgs fremtidige vækstzone. Koncernen Port of Aalborg A/S omfatter 7 datterselskaber og 90 medarbejdere. Læs mere på www.portofaalborg.dk

 

Om European Energy

European Energy er en dansk energivirksomhed, der blev stiftet i 2004. Virksomheden udvikler, finansierer, bygger og driver vind- og solparker og PtX-anlæg. European Energy har hovedsæde i København og udvikler projekter i 17 lande. I dag har European Energy en pipeline på over 20 MW grøn energikapacitet og bygger for mere end én GW ny grøn energikapacitet.