Spring til indhold

Pressemeddelelse

European Energy lægger ordre hos Siemens Energy på verdens første storskala e-metanolprojekt

mar 02, 2022

  • Godt udgangspunkt for produktion af e-fuels til skibsfart i storskala
  • Siemens Energy implementerer et elektrolyseanlæg på omkring  50 megawatt
  • European Energy har ansvaret for at udnytte elektrolyseanlægget i Aabenraa kommune i Syddanmark.

European Energy har lagt en ordre hos Siemens Energy på levering af verdens første kommercielle storskala elektrolyseanlæg på 50 MW.

Det er planen, at anlægget skal opføres i Kassø, der ligger vest for Aabenraa i Syddanmark, nær den tyske grænse. Projektet vil få adgang til billig, vedvarende energi fra den nærliggende 300 MW solpark Kassø, der også er udviklet af European Energy.

Slutbrugere af e-metanolen bliver blandt andet Maersk og Circle K. Projektet sikrer dermed e-metanol-forsyningen til Mærsks første e-metanoldrevne containerskib og markerer dermed startpunktet for produktion af e-metanol til CO2-neutral skibsfart i stor skala.

Start af kommerciel metanolproduktion er planlagt til andet halvår af 2023.

Siemens Energy vil designe, levere og idriftsætte elektrolysesystemet bestående af tre komplette opstillinger af dets nyeste og mest kraftfulde serie af PEM (proton exchange membrane) elektrolyseprodukter. European Energy er ejer af projektet og vil være ansvarlig for teknik, indkøb og konstruktion, samt for driften af anlægget.

Stefano Innocenzi, Senior Vice President for New Energy Business hos Siemens Energy, siger.

– Klimaforandringer kræver hurtig handling. Sammen med vores partner European Energy overtager vi en first mover-rolle i dekarboniseringen af skibsfartsbranchen. Med dette projekt kommer vi til at producere e-metanol til markedet i stor skala. E-metanol eller afledte e-fuels er passer perfekt til langdistance skibs- og vejtransport samt til luftfart. Dette projekt vil være et bevis på den succesfulde kommercialisering og skalering af vores PEM-teknologi.

Knud Erik Andersen, CEO for European Energy, siger.

– Vi er glade for at kunne placere denne vigtige ordre af det første storstilede kommercielle Power-to-X-projekt af sin art i verden. Dette er et afgørende øjeblik i den grønne omstilling, når vi bevæger os fremad med dekarboniseringen af sektorer, der er svære at omstille, såsom skibsfartsbranchen, og vi stoler på, at Siemens Energy’s enestående knowhow inden for elektrolysatorer vil blive et stærkt grundlag for at udvide vores forretning. at levere bæredygtige brændstoffer til verden.

Den globale skibsfart bruger omkring 3.050 terawatttimer (TWh) af det verdensomspændende endelige energiforbrug. Det er mere end fem gange Tysklands samlede elforbrug. Og da næsten alt er baseret på fossile brændstoffer, hovedsageligt bunkerolie, udleder skibsfartssektoren omkring 1.000 millioner tons CO2 om året, omkring 13 % af drivhusgasemissionerne fra global transport.

Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) har allerede forpligtet skibsfartssektoren til at halvere udledningen af drivhusgasser (GHG) inden 2050 (baseret på 2008-niveau) for at opfylde Paris-aftalens mål. Tiltag er nye logistiktilgange, øget effektivitet, hastigheds-/effektreduktioner og – som den mest effektive vej – anvendelse af bæredygtige brændstoffer, det vil sige stort set kulstofneutrale el-baserede brændstoffer (e-Fuels), til fremdrift.

Kontakt

Siemens Energy

Alfons Benzinger

Telefon: +49 174 155 9447

Infografik af Siemens Energy

Kontakt

Ming Ou Lü

Pressechef

(+45) 31 19 50 28